Ἀλκῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀλκίνιος (πατρων. επίθ., 4ος-3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Ἀλκεῖνος (2ος αι. π.Χ., Δελφοί)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα;) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.35 &  36.106 (Πολέμων 2 (1934-1940) Παραρτ., σ. 13 αρ. 17) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25