Ἄλκη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Alce (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 165 μ.Χ., IG X.2.1.484.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10