Ἀλκείδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) ελλην. περ.,  AM 27 (1902), 314 αρ. 28.8 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 3ος αι. μ.Χ., SEG L 619.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12

Γεωγραφική διασπορά: