Ἀλκαμένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀλκαμένε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀλκαιμένευς  (γεν., 4ος αι. π.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 167 μ.Χ., IG X.2.1.528

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
43