Ἀλεξομενός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀλεχσομενός (6ος αι. π.Χ., Αθήνα, Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.50

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18