Ἀλεξίμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀλεξίμαϟος (6ος αι. π.Χ., Κόρινθος), Ἀλεχσίμαχος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀλεξιμάχιος (πατρων. επίθ., 4ος-3ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., ΑΔ 16 (1960) Μελ.,  82· 19 (1964) Χρον. σ. 339· SEG XXXIX 623 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
143