Ἀκυλῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀκυλεῖνος (αυτοκρ. περ., Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Θράκη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία / 3ος αι. μ.Χ.,  Αθήνα, Θεσσαλονίκη), Ἀκυλλεῖνος (αυτοκρ. περ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) μέσα 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.210.10 & 211.10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9