Ἀκρόπολις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀκρόπολεις (αυτοκρ. περ., Ήπειρος), Acropolis  (αυτοκρ. περ., Πέλλα)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) αυτοκρ. περ., ILGR 201 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6