῎Ακρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Acratus (1ος αι.π.Χ-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262I.8 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9