Ἀκμαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Acmeus (2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;2ος αι. μ.Χ.,  CIL III 14206. 13 (BCH 47 (1923), 77 αρ. 36)· ;3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 594 A, 4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: