Ἀκεστορίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀκεστορίδες (5ος αι. π.Χ., Εύβοια, Αθήνα), hακεστορίδε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 3ος αι. π.Χ., SEG XXXI 629 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17