Ἀκέσανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 246 π.Χ., BGU 1463.1, 3-4, 7, κλπ. (2)  Μακεδονία; (Πιερία-Μεθώνη)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21