Ἄκαστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Acastus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Εορδαία-Πύργοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 130

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12