Ἀκάκιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀκάκειος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Acacius (5ος-6ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη)  3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.546.2 (2) μέσα 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.199.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10