Αἰθερία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΕΜΘ 12 (1998), 104 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 4ος-5ος αι. μ.Χ., Feissel 1983 146, πρβ. BE 2001, αρ. 293

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: