Αἰσχύλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Αἰσχυλίδαι (όνομα γένους, ηρωική περ., Χίος), Αἰσσχύλος (5ος αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Αἰσχύλλος (5ος αι. π.Χ., Αργολίδα), Αἰσχύλειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Αἰσχύλαιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Άργιλος;) 364-357 π.Χ., Hatzopoulos 1988β, 15 αρ. 1.14· 73-74 (ή Αμφίπολη) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1988β, 25 αρ. 3.17 (SEG XLI 557) (3) μέσα 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1988β, 52 αρ 12.1 (SEG XLI 566) (4) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1988β, 43 αρ. 8.8 (SEG XLI 562 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.243I.1  (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσανδρεία) π. 305-297 π.Χ.,  SEG XLVII 940.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
242