Αἰσχίνης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Αἰσχίνες (6ος αι. π.Χ., Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Αἰσχίνε̄ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), hαισχίνης (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἐσκίνης (1ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Αττική  μέσα 4ου αι. π.Χ., IG II2.10109 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ.,  IG X.2.2.325.28

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
201