Αἰσχίνας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Αἰσχίνης (αττ.,  6ος αι. π.Χ., Κορινθία / 4ος αι. π.Χ., 3ος/2ος αι. π.Χ., Αρκαδία), Αἰσχίναιος (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα;) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.127

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
82