Αἰμίλιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 50 μ.Χ., IG X.2.2.324.22· 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.56 (2 προσ.)· 116 μ.Χ.,  IG X.2.2.327.38

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13