Ἀχίλλιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀχίλλἐιος (6ος-7ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος μ.Χ., Feissel 1983, 136 (= SEG XLVII 980)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3