Ἀχιλλᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Acillas (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Ἀχιλᾶς (3ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ, ΕΚΜ 1, Βέροια 218 (2-4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.822 (βλ. και  ZPE 10 (1973) 71-72) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28