Ἀγριππῖνα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀγριππεῖνα (αυτοκρ. περ., Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Μαραθώνας, Λυδία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Ιωνία, Λυδία), Ἀγριπεῖνα (2ος-3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία / 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη, Μαραθώνας), Ἀγρεπεῖνα (3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.496

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13