Ἀγλώκριτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) < Αθήνα 4ος αι. π.Χ., IG II2.10453 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6