Ἁγησίλαος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Agesilaus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 3ος αι. μ.Χ., ISamothrace 58.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
48