Ἀγέστρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hαγέστρατος (6ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἀγέσστρατος (4ος αι. π.Χ., Αρκαδία, Φωκίδα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος αι. π.Χ., SEG XXIX, 608 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 677 & BCH 103 (1979) 283, 1)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
48