Ἀγάθη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Acate (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Agathe (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία, Φίλιπποι / 1ος/2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία), Agatha (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., CIL III 7350 (Pilhofer 448) (2) ;5ος αι. μ.Χ., ΑΑΑ 13 (1980), 95 (Pilhofer 115) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLIV 553.3 (4) Μακεδονία (Παιονία-Άργος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XVI 401.1   

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
51