Ἀγαθέα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀγαθέανι (δοτ., 1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.845 & SEG XXX 627 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.522 (3) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ.,  Δήμιτσας 1896, αρ. 166

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5

Γεωγραφική διασπορά: