Ἀγαθᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Agathas (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Agatha (2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Άργος) 2ος-3ος μ.Χ., SEG XVI 401.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19