Ἀγαθάγγελος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Agatangelus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Agatangelus (αυτοκρ. περ., 2ος αι. μ.Χ., 2ος/3ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἀγαθάνγελος (1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 1ος αι. μ.Χ. κ.ε., συχνά)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 4ος αι. μ.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 325

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
35