Ἀγασικλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀγασικλέης (4ος αι. π.Χ., Δήλος, Αττική), Ἀγασικλε͂ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) μέσα 3ου αι. π.Χ., SEG XLVIII 783, 2 & HΟΡΟΣ 14-16 (2000-2003), 216.2 &  217-219 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 4ος/3ος αι. π.Χ., AE 1910, 342 αρ. 2, 3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
59