Ἀγαπητός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀγαπιτός (3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἀγαπετός (5ος-6ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος), Agapetus (2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633 IV b, 7 (=Pilhofer 166 ) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241 A II, 18

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19