Ἀγακλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀγακλέης (4ος αι. π.Χ., Τήνος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 263 π.Χ., IG IX.12.1.17, 71 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13