Ἀφρόδιτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀφρόδειτος (3ος αι. π.Χ., Βοιωτία / αυτοκρ. περ., Κως, Θεσσαλία / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 132 μ.Χ., IG X.2.1.35.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10