Ἀφροδίτη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Prodite (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Aphrodite (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Ἀφροδείτη (1ος-2ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη, Βιθυνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Δίον)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, 47 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13