Ἀφροδίσις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀφροδείσις (κατεξοχήν γραφή: αυτοκρ. περ., Αμοργός, Θάσος, Θεσσαλία / 1ος αι. μ.Χ., Βέροια / 2ος αι. μ.Χ., Αρκαδία, Αθήνα / 3ος αι. μ.Χ., 3ος/4ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 188 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 3ος αι. μ.Χ., Καλλιπολίτης & Λαζαρίδης 1946, 10 αρ. 8 B (3) 3ος-4ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.366 (= Feissel 1983, 121) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15