Ἀφροδισιάς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀφροδεισιάς (αυτοκρ. περ., Μυσία, Ιωνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXIII 513

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7