Ἀφροδισία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀφροδεισία (ελλην. περ., Εύβοια / 3ος αι. π.Χ., Ήπειρος 3ος-2ος αι. π.Χ., Θράκη / ελλην.-αυτοκρ. περ., Εύβοια, Ιλλυρία, Ιωνία / αυτοκρ. περ., Πάρος, Σκόπελος, Αθήνα, Κάτω Ιταλία, Βοιωτία, Μυσία, Ιωνία και στο εξής κατεξοχήν), Ἀφροδεισεία (αυτοκρ. περ., Αμφίπολη / 1ο;-2ος αι. μ.Χ., Θάσος), Ἀφροδησήα (βυζ. περ., Θεσσαλία), Aphrodisia (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Aprodisia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Afrodisia (αυτοκρ. περ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αυτοκρ. περ., Καφταντζής 663 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.883.1  (3) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.869 (4) ;2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 639 (5) 3ος αι. μ.Χ., Καλλιπολίτης & Λαζαρίδης 1946, 10 αρ. 8B (6) Μακεδονία (Πιερίδα-Γαληψός) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 55 (1931), 193-194 αρ. 13

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
211