Ἀφφοῦς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀφφοῦ (γεν., αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 2ος αι. μ.Χ., Μυσία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μυσία, Βιθυνία), Ἀφφοῦτος (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 3ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 35 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9