Ἄδραστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Adrastus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι), Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά 666.5  (2) Μακεδονία (Πιερία-Καστανιά) αυτοκρ. περ., SEG L 594

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
45