Ἄδδιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) ελλην. περ. ΕΑΜ 179 α

Γεωγραφική διασπορά: