Ἀδάμας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀδαμάντειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) ελλην. περ., SEG XXXIX 567b (= XLII 554) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19