Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

 Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Θεσσαλονίκη, 12-13 Οκτωβρίου 2012

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ

 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της Πράξης «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης», οργανώνει διεθνή συνάντηση εργασίας στη Θεσσαλονίκη στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2012. Η συνάντηση θα εστιάσει στις βορειοδυτικές διαλέκτους της αρχαίας ελληνικής με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχαία μακεδονική, ενώ ταυτόχρονα θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την αρχαία και νέα ελληνική διαλεκτολογία, υπό το πρίσμα και νέων αρχαιολογικών και γλωσσικών δεδομένων. Η συνάντηση αυτή συμπληρώνει την πρόσφατη τετράγλωσση έκδοση του ΚΕΓ Αρχαία Μακεδονία: Γλώσσα, ιστορία, πολιτισμός, και ξανανοίγει τη συζήτηση γύρω από την ταυτότητα της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου με καθαρά επιστημονικούς όρους, προσθέτοντας μάλιστα μια διεπιστημονική ματιά στην αντιμετώπιση του θέματος. Γλωσσολογία, φιλολογία, ιστορία και αρχαιολογία συνεργάζονται προκειμένου να (επαν)αξιολογήσουν τη γλωσσική πραγματικότητα για ένα κομμάτι της Ελλάδας που είχε «ξεχαστεί» στα άκρα του αρχαιοελληνικού κόσμου. Ένα κομμάτι όμως που αποτελεί, με  βάση και τα συμπεράσματα του τόμου, αναπόσπαστο τμήμα του ιστορικού, πολιτισμικού και γλωσσικού τοπίου της αρχαίας Ελλάδας, έχοντας διατηρήσει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ήταν κοινά και με τα υπόλοιπα ελληνικά φύλα σε μια παλαιότερη περίοδο. Η συμμετοχή, τόσο στον τόμο  όσο και στη συνάντηση εργασίας, ειδικών της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας συμβάλλει στην αντικειμενική και έγκυρη προσέγγιση του θέματος, στην ενίσχυση της σχετικής έρευνας, καθώς και στην ενδυνάμωση ενός εθνικού-πολιτικού διαλόγου που θα διεξάγεται με όρους επιστημονικής τεκμηρίωσης και όχι ανυπόστατης παραφιλολογίας.

Video: 

arxaiesdialektoi 00

1η Συνεδρία

2η Συνεδρία

3η Συνεδρία

4η Συνεδρία

arxaiesdialektoi 05