Μθ2466+2431: Χάραγμα

Τοποθεσία:

Φωτογραφία: 
Σχέδιο: 

ΒΑΣΗ