Μθ2425: Χάραγμα και σημείο γραπτό

Τοποθεσία:

Φωτογραφία: 
Σχέδιο: 

ΒΑΣΗ