Μθ2253: Επιγραφή

Τοποθεσία:

Φωτογραφία: 
Σχέδιο: 

ΒΑΣΗ