Μθ2237: Επιγραφή και χάραγμα

Τοποθεσία:

Φωτογραφία: 
Σχέδιο: 

ΒΑΣΗ