Μθ2188: Γραπτό σύμβολο και χάραγμα

Τοποθεσία:

Φωτογραφία: 
Σχέδιο: 

ΒΑΣΗ