Τρόποι μαντείας στο ιερό της Δωδώνης

Συγγραφέας: 
Τζουβάρα-Σούλη, Χρυσηίς
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Γενικό
Βορειοδυτικές
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1999
Έντυπο: 

Δωδώνη. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1997), τόμ. ΚΣΤ΄, τεύχ. 1

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωάννινων
Σελίδες: 
29–70
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Ήπειρος, Δωδώνη