Τα αρχαία μακεδονικά στοιχεία στο ιδίωμα της ορεινής Πιερίας και οι σχέσεις της μακεδονικής με τη θεσσαλική και τις βορειοδυτικές δωρικές διαλέκτους

Περίληψη: 

Ανιχνεύονται αρχαιοδιαλεκτικά λεξιλογικά στοιχεία στο σημερινό ιδίωμα της ορεινής Πιερίας, τα οποία χαρακτηρίζονται ως μακεδονικά ήδη στην αρχαιότητα ή φέρουν μορφοφωνητικές ιδιομορφίες που αποδίδονται στην αρχαία μακεδονική, διάλεκτο που μοιράζεται μια σειρά από χαρακτηριστικά με τη θεσσαλική και τις βορειοδυτικές δωρικές. 

Συγγραφέας: 
Τζιτζιλής, Χρήστος
Επιμελητής: 
Μαρία Θεοδωροπούλου
Τύπος Εγγραφής: 
Κεφάλαιο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
2008
Έντυπο: 

Θέρμη και Φως: αφιερωματικός τόμος στη μνήμη του Α.-Φ. Χριστίδη

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Σελίδες: 
225-244