Συμβολή στην έρευνα των ποιητικών λέξεων: «Αἱ γλῶτται»

Συγγραφέας: 
Τσοπανάκης, Αγαπητός
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1983
Έντυπο: 

Συμβολές στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας:  Τιμητικός τόμος Α. Γ. Τσοπανάκη, 1ος τόμ.

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Σελίδες: 
407-410
Άλλη έκδοση/Αναδημοσίευση: 

1η δημοσίευση, Ρόδος 1949. Ενδιαφέρουν οι σελίδες 55-58.

Σειρά: 

ΕΕΦΣΠΘ. Παράρτημα.